Thursday, February 7

Bahasa

Pelbagai bahasa wujud pada hari ini di seluruh dunia. Tengok sahaja di Malaysia yang memiliki bermacam bahasa. Ia digunakan untuk berkomunikasi untuk difahami. Tetapi, bahasa juga dapat dijadikan sebagai senjata.

-dipinjam dari seorang penggiat teater.